TỦ SÁCH BETUDUY

Thư viện Bé tư duy được mở ra với mục đích khuyến khích thói quen đọc sách của người Việt nói chung, giới trẻ nói riêng. Thư viện duy trì hai tủ sách: Tủ sách Cộng đồng (được đóng góp bởi cộng đồng và dành cho tất cả mọi người mượn về miễn phí) và Tủ sách Betuduy (dùng chung tiết kiệm). Đọc thêm thông tin về thư viện  Bé tư duy tại phần Giới thiệu.

Tủ sách Betuduy là tủ sách được đầu tư những cuốn sách mới nhất nhằm mang kiến thức phong phú tới người đọc. Từ đó, những thành viên sẽ có cơ hội trải nghiệm những cuốn sách hay nhất với chi phí tiết kiệm.

Đồng thời, thành viên sẽ được sinh hoạt trong một cộng đồng yêu những người yêu sách để duy trì và hình thành thói quen đọc sách.

Trở về THƯ VIỆN BÉ TƯ DUY.

Danh mục TỦ SÁCH BETUDUY


Sách TỦ SÁCH BETUDUY

Leave a Reply

Your email address will not be published.