(Sưu tầm) Link tải các file nghe tiếng Anh cho trẻ

Sưu tầm link tải file nghe và file sách truyện tiếng Anh giúp bố mẹ dễ dàng hỗ trợ con học tiếng Anh tại nhà.

 1. Bộ Potato Pals 12 cuốn
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LoF1KsHQ7B9ZUQiyIy22L4ofDFFmLU9O
 2. Bộ Oxford phonics world 5 Levels
  https://www.fshare.vn/file/OBBDNWAEW17K?token=1548741555
 3.  All Aboard Reading 12 cuốn
  https://www.fshare.vn/file/BLU6Y4FHWRTM
 4. Peppa Pig 4 seasons
  http://bit.ly/2Sg6Lko
 5.  Usborne First Reading
  https://www.fshare.vn/file/2P44X4J2EJ74?token=1548741691
 6.  See how they grow 14 cuốn
  http://bit.ly/2CQjr7P
 7. Bộ I am 10 cuốn
 8. OXFORD PHONIC READERS 15 CUỐN
  http://bit.ly/2SbODbq
 9. Usborne Farmyard Tales
  http://bit.ly/2sPQ1SK
 10. Sight word poems
  http://bit.ly/2Wqjf8e
Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.