Thư viện Bé tư duy

Giới thiệu

Thư viện Bé tư duy là một thư viện cộng đồng, được thành lập bởi sự chia sẻ của tất cả những người yêu sách. Thư viện Bé tư duy hoạt động với khát vọng lan tỏa tình yêu sách tới  mọi người bằng cách đem lại cơ hội được đọc sách miễn phí cho các thành viên.

Cách thức hoạt động

 • Betuduy sẽ nhận tất cả các sách đóng góp từ các bố mẹ.
 • Sau khi nhận được sách, Betuduy sẽ cập nhật lên KHO SÁCH TRỰC TUYẾN gồm đầy đủ thông tin người đóng góp và sách đóng góp.
 • Mỗi thành viên có thể kiểm tra tình trạng sách trên hệ thống.
 • Mỗi lần, thành viên được mượn số lượng sách bằng số sách đóng góp. Trong trường hợp thành viên chỉ đóng góp 3 cuốn (hoặc chỉ đóng góp 100.000 VND) thì bạn được mượn miễn phí 3 cuốn và khi muốn mượn từ cuốn thứ 4 bạn cần đặt cọc số tiền bằng 60% giá bìa. Tiền đặt cọc sẽ hòan trả khi bạn trả sách cho thư viện.
 • Betuduy sẽ đầu tư mua sách mới để cho các thành viên thuê để sử dụng (nếu có nhu cầu).
 • Betuduy sẽ tổ chức hoạt động từ thiện sách đối với các đầu sách đã được các thành viên sử dụng và không có nhu cầu sử dụng nữa.
 • Betuduy có 3 tủ sách: Thư viện Betuduy miễn phí; Tủ sách từ thiện; Tủ sách có phí.
 • TỦ SÁCH TỪ THIỆN
 • Là những cuốn sách truyện trẻ em được chia sẻ từ các thành viên betuduy
 • Là những cuốn sách từ thư viện betuduy sau khi đã đuợc các thành viên sử dụng và không có nhu cầu sử dụng tiếp.
 • TỦ SÁCH CÓ PHÍ
 • Là những cuốn sách mới và hay được Betuduy đầu tư giúp các thành viên được tiếp cận với chi phí tối ưu.

Tủ sách từ thiện

Tủ sách có phí