Tủ sách Betuduy

Thư viện Bé tư duy được mở ra với mục đích khuyến khích thói quen đọc sách của người Việt nói chung, giới trẻ nói riêng. Thư viện duy trì hai tủ sách: Tủ sách Cộng đồng (được đóng góp bởi cộng đồng và dành cho tất cả mọi người mượn về miễn phí) và Tủ sách Betuduy (dùng chung tiết kiệm). Đọc thêm thông tin về thư viện  Bé tư duy tại phần Giới thiệu.

Tủ sách dùng chung tiết kiệm.

Book Description

Tủ sách Betuduy: Tủ sách dùng chung tiết kiệm.

Là tủ sách được nhiều ba mẹ của nhóm cùng mua và chia sẻ quyền đọc cho mọi người.

  1. Phí đọc tại chỗ: 15 nghìn/ngày (không giới hạn số quyển)
  2. Phí đọc theo tháng: 120k / tháng: Đọc không giới hạn số quyển & Được mượn về 3 quyển/tuần.

Book Features

Color White
Size Big
Weight 130 lbs
See also different:
  • B. Sách khác