(Sưu tầm) Link tải các file nghe tiếng Anh cho trẻ

Sưu tầm link tải file nghe và file sách truyện tiếng Anh giúp bố mẹ dễ dàng hỗ trợ con học tiếng Anh tại nhà.

  1. Bộ Potato Pals 12 cuốn
    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LoF1KsHQ7B9ZUQiyIy22L4ofDFFmLU9O
  2. Bộ Oxford phonics world 5 Levels
    https://www.fshare.vn/file/OBBDNWAEW17K?token=1548741555
  3.  All Aboard Reading 12 cuốn
    https://www.fshare.vn/file/BLU6Y4FHWRTM
  4. Peppa Pig 4 seasons
    http://bit.ly/2Sg6Lko
  5.  Usborne First Reading
    https://www.fshare.vn/file/2P44X4J2EJ74?token=1548741691
  6.  See how they grow 14 cuốn
    http://bit.ly/2CQjr7P
  7. Bộ I am 10 cuốn
  8. OXFORD PHONIC READERS 15 CUỐN
    http://bit.ly/2SbODbq
  9. Usborne Farmyard Tales
    http://bit.ly/2sPQ1SK
  10. Sight word poems
    http://bit.ly/2Wqjf8e

Random Posts

Leave a Reply