Tủ sách Betuduy

Tủ sách dùng chung tiết kiệm.

Book Description

Tủ sách Betuduy: Tủ sách dùng chung tiết kiệm.

Là tủ sách được nhiều ba mẹ của nhóm cùng mua và chia sẻ quyền đọc cho mọi người.

  1. Phí đọc tại chỗ: 15 nghìn/ngày (không giới hạn số quyển)
  2. Phí đọc theo tháng: 120k / tháng: Đọc không giới hạn số quyển & Được mượn về 3 quyển/tuần.

Book Features

Color White
Size Big
Weight 130 lbs