Ghép hình thuyền buồm

lo-nho-dam-thuyen

 

Mời bé ghép các bức tranh khác nhé:

daisy1 rose sunflower pexels-photo-208251  hoa lan

orange apple fruits fruits1 quả sầu riêng

dau tay Kiwi  hoa huong duongquả bưởi qua na

horse pexels-photo-169727 elephant-cub-tsavo-kenya-66898  con chau chau
 snail     rooster    jellyfish con chuon chuon

  Cá vàngcuacon tômsao bien

christmas  Ngôi nhà  pexels-photo-251808  city

Leave a Reply