Bé tư duy - Thí nghiệm Keo cau vong

Thí nghiệm tạo cầu vồng từ kẹo

Thí nghiệm làm cầu vồng rất nhiều màu sắc từ những chiếc kẹo nhỏ thực hiện đơn giản sẽ khiến bé vô cùng bất ngờ. Mẹ và bé cùng làm nhé.

Bài viết tương tự: Thí nghiệm vui cho bé

Keo cau vong

Bài viết tương tự: Thí nghiệm vui cho bé

Random Posts

Leave a Reply