[Bé 4-5 tuổi] Bài tập tìm phần thiếu của bức tranh – P2

Mời bố mẹ và bé cùng làm bài tập tìm phần thiếu của bức tranh (P2) giúp rèn luyện tư duy nhận biết cho bé 3-6 tuổi nhé.

Bài viết liên quan: Tìm phần thiếu của bức tranh (P1)


2.2


13


4


5


6


7


8


9


10

Bài viết liên quan: Tìm phần thiếu của bức tranh (P1)

Random Posts

Leave a Reply