Toán tư duy: Đếm dấu chấm và thực hiện phép cộng

Bé đếm số hạt ở mỗi ô, viết số xuống dưới và thực hiện phép tính cộng bằng cách đếm tổng nhé.

 

 

Bé đếm hạt, ghi số vào các ô phia bên phải và thực hiện phép cộng nhé.

 

Xem thêm các bài tập khác tại:

Bài tập Toán tư duy

Bài tập tư duy 4 nội dung: Toán, Xã hội, Chữ, Màu sắc và nghệ thuật.

Lưu ý:

Nếu muốn nhận trọn bộ bài tập vui lòng liên hệ tới Bé tư duy theo:
Email: betuduy@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/betuduy

Leave a Reply