Toán tư duy: Nhóm các số cùng tổng

Bé điền số còn trống ở vế phải nhé.

 

Bé điền các số còn thiếu vào ô vuông trống, biết tổng của hai ô vuông bằng với số ở trong quả táo.

 

Bé hãy điền các số còn thiếu vào ô trống, biết ô ở giữa là tổng của 2 ô còn lại.

 

Bé hãy điền số còn thiếu vào đám mây còn trống nhé.

 

Xem thêm các bài tập khác tại:

Bài tập Toán tư duy

Bài tập tư duy 4 nội dung: Toán, Xã hội, Chữ, Màu sắc và nghệ thuật.

Lưu ý:

Nếu muốn nhận trọn bộ bài tập vui lòng liên hệ tới Bé tư duy theo:
Email: betuduy@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/betuduy

Leave a Reply