Ba mẹ ghi nhớ: Đặt tên cho cảm xúc của trẻ thay vì giảng giải lý lẽ

Nguồn: Tác giả Adele Farber.

Đặt tên cho cảm xúc của trẻ


Giảng giải lý lẽ

Đọc thêm tại: Tìm hiểu về tư duy của trẻ.

Random Posts

Leave a Reply