Bài tập củng cố toán lớp 1 – Mấy và mấy (Luyện tập giữa kỳ 1)

Cách xem và tải tài liệu

 1. Bấm chuột phải vào hình ảnh bài tập và lưu lại.
 2. Hoặc đăng ký nhận bộ gốc theo liên kết phía dưới

Tóm tắt tài liệu

 1. Bài tập giúp bé:
  1. Đếm phân loại đồ vật
  1. Tách các vật để hiểu được tổng
  1. Chuẩn bị cho học phép cộng
 2. Các dạng bài tập số mấy và mấy:
  1. Đếm các vật khác nhau
  1. Đếm từng nhóm vật sau đó đếm tổng
  1. Đếm các nhóm vật khác nhau sau đó đếm tổng
 3. Các dạng luyện tập chung
  1. Nối số và lượng
  1. Nhận dạng các số
  1. Tô màu theo số
  1. Vẽ thêm cánh hoa
  1. Nối số tô màu
  1. Viết số còn thiếu vào chuỗi số
  1. Đếm theo từng loại
  1. Điền dấu >, <, =
  1. Đủ và thiếu
  1. Nhiều nhất, ít nhất
  1. Tách nhóm số cùng tổng