[Bé 3-4 tuổi] Bài tập họ đang ở đâu

Cùng phát triển tư duy cho bé 3-4 tuổi thông qua bài tập “họ đang ở đâu”. Bé sẽ vừa quan sát và vừa suy luận để tìm ra đúng vị trí cho người và vật trong mỗi trình huống.

1

2

Ngoài ra, bố mẹ có thể xem rất nhiều bài tập khác tại đây:

  1. Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 3-4 tuổi
  2. Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-5 tuổi
  3. Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi

Random Posts

Leave a Reply