Hoạt động Giáng sinh: Giúp ông Già Noel tìm đường qua mê cung

Quay về tài liệu: BTDTL18 (Các hoạt động Giáng Sinh vui vẻ).