Học theo Montessori: Bảng tham chiếu mức độ phát triển trí tuệ của trẻ từ 0-6 tuổi

Tham chiếu 3-min

Tham chiếu 2-min

Tham chiếu 1-min

Tham chiếu 4-min Tham chiếu 5-minNhững thông tin trên đây trích trong cuốn sách rất hay “Phương pháp giáo dục Montessori – Thời kỳ nhạy cảm của trẻ”. Bố mẹ có thể xem thêm nội dung và cân nhắc mua sách tại đây.

Random Posts

Leave a Reply