Một cái cây lớn lên như thế nào? – How a tree grow?

Mẹ giúp bé phát triển tư duy thật sự tự nhiên và hào hứng qua bức tranh “Một cái cây lớn lên như thế nào?” nhé. Qua đó bé sẽ yêu cây xanh và học hỏi rất nhiều điều.

Bài viết tương tự: Tìm hiểu thế giới xung quanh em bằng tranh


tree grow up

Bài viết tương tự: Tìm hiểu thế giới xung quanh em bằng tranh

Leave a Reply