Những câu nói ngộ nghĩnh – Tại sao nội không chết

Bé Vy 3 tuổi mon men tới gần bà nội đang nấu cơm:
– Nội ơi, sao nhà bà Sáu hôm nay đông người quá zậy?
– Vì bên đó người ta đang làm đám tang.
– Sao người ta lại làm đám tang ha Nội?
– Vì bà Sáu chết.
– Sao bà Sáu lại chết ha Nội?
– Vì bà Sáu già rồi nên bà Sáu chết.
– Vậy sao Nội cũng già rồi mà nội không chết???
– Tổ cha bây, bây trù ẻo tao chết hả? Tao chết rồi ai nấu cơm, tắm gội, rửa đít cho bây?

(Sưu tầm)

Leave a Reply