Những câu nói ngộ nghĩnh – Yêu cả 2 đứa

✿ Mẹ vừa đút cơm cho Bống ăn, mẹ vừa hỏi chuyện.
Mẹ: Con yêu mẹ không? 

Con vui vẻ trả lời: Có ạ, nhiều ơi là nhiều. 

Mẹ: Thế con có yêu bố không

Con: Có ạ, cũng nhiều luôn

Lặng yên một hồi, con phán luôn: Con yêu cả hai đứa.

(Sưu tầm)

Random Posts

Leave a Reply