Rèn luyện tư duy cho trẻ qua trò chơi “Đoán ngược”

1. Ngược của ngắn là gì?
2. Ngược của sâu là gì?
3. Ngược của cao là gì?
4. Ngược của to là gì?
5. Ngược của mỏng là gì?
6. Ngược của béo là gì?
7. Ngược của hẹp là gì?
8. Ngược của chậm là gì?
9. Ngược của mềm là gì?
10. Ngược của đầy là gì?

Đọc thêm: Bài tập rèn luyện tư duy cho trẻ tại nhà.

doannguoc1
11. Ngược của rỗng là gì?
12. Ngược của phía trước là gì?
13. Ngược của xa là gì?
14. Ngược của nặng là gì?
15. Ngược của dài là gì?
16. Ngược của bên trái là gì?
17. Ngược của bên trên là gì?
18. Ngược của thấp là gì?
19. Ngược của bé là gì?
20. Ngược của dầy là gì?
21. Ngược của gầy là gì?
22. Ngược của rộng là gì?
23. Ngược của khó là gì?
24. Ngược của thành công là gì?
25. Ngược của nhẹ là gì?
26. Ngược của nông là gì?
27. Ngược của bên phải là gì?
28. Ngược của bên dưới là gì?
29. Ngược của nhanh là gì?
30. Ngược của cứng là gì?

Đọc thêm: Khám phá thế giới qua tranh.

doannguoc

31. Ngược của phía sau là gì?
32. Ngược của gần là gì?
33. Ngược của vui là gì?
34. Ngược của mưa là gì?
35. Ngược của lạnh là gì?
36. Ngược của bẩn là gì?
37. Ngược của thú vị là gì?
38. Ngược của đói là gì?
39. Ngược của thức là gì?
40. Ngược của tốt là gì?
41. Ngược của khô là gì?
42. Ngược của sáng là gì?
43. Ngược của khỏe mạnh là gì?
44. Ngược của đẹp là gì?
45. Ngược của già là gì?
46. Ngược của ngày là gì?
47. Ngược của giống nhau là gì?
48. Ngược của mới là gì?
49. Ngược của khổ là gì?
50. Ngược của buồn là gì?
51. Ngược của nắng là gì?
52. Ngược của nóng là gì?
53. Ngược của sạch là gì?
54. Ngược của dở/chán là gì?
55. Ngược của no là gì?
56. Ngược của lười biếng là gì?
57. Ngược của ngủ là gì?
58. Ngược của xấu là gì?
59. Ngược của ướt là gì?
60. Ngược của ốm yếu là gì?
61. Ngược của trẻ là gì?
62. Ngược của đêm là gì?
63. Ngược của khác nhau là gì?
64. Ngược của cũ là gì?
65. Ngược của sướng là gì?
66. Ngược của dễ là gì?
67. Ngược của thất bại là gì?
68. Ngược của chăm chỉ là gì?
69. Ngược của tối là gì?

Mời bố mẹ cho bé chơi rất nhiều bài tập rèn luyện tư duy khác tại đây.

Random Posts

Leave a Reply