Thẻ học tiếng Anh về đề tài làm vườn – Garden-word-cards

Nguồn tài liệu: https://prekinders-wpengine.netdna-ssl.com

Bố mẹ tải về để giúp bé học tiếng Anh về đề tài làm vườn nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2018/05/garden-word-cards.pdf” download=”all” viewer=”google”]


Tranh tô màu theo Vòng đời của bọ rùa.
Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của cá”.
Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của kiến”.
Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của muỗi”.
Tranh tô màu theo hoạt động Bé cùng bố trồng cây.

Random Posts

Leave a Reply