Bài hát của trái tim

Book Description

Một người đan ông lớn tuổi, sau bao nhiêu năm vật lộn với công việc, gia đình và cuộc sống, bỗng dưng trong một diây phút nghĩ đến mẹ mình, đã gọi điện thoại để hỏi thăm bà và hèn đưa bà đi chơi. Người mẹ gia sau khi nhận được cú điện thoại của con trai đã tỏ ra lo lắng bồn chồn và hồi hộp chờ đợi buổi hẹn đó…


Trở về trang chính Thư viện Bé tư duy.
Trở về Tủ sách Cộng đồng
Trở về Tủ sách Betuduy