Hãy sống với mục tiêu đời mình

Hãy sống với mục tiêu đời mình là cuốn sách với những lời thì thầm dành bạn, những phụ nữ ngày nay, đang trên hành trình xây dựng một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại của bạn.

Cuốn sách sẽ truyền cảm hứng cho bạn từ những câu chuyện gợi ý để bạn suy gẫm hay gợi lại cảm xúc từ chính cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Những câu hỏi đưa bạn đi thật xa trên con đường đi tìm chính mình.

Tất cả những công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, quản lý được lựa chọn của mình: Quyết định đầu tư vào những điều gì, đến mức nào và như thế nào…

Và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tăng lên từng ngày.

Book Description

Hãy sống với mục tiêu đời mình là cuốn sách với những lời thì thầm dành bạn, những phụ nữ ngày nay, đang trên hành trình xây dựng một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại của bạn.

Cuốn sách sẽ truyền cảm hứng cho bạn từ những câu chuyện gợi ý để bạn suy gẫm hay gợi lại cảm xúc từ chính cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Những câu hỏi đưa bạn đi thật xa trên con đường đi tìm chính mình.

Tất cả những công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, quản lý được lựa chọn của mình: Quyết định đầu tư vào những điều gì, đến mức nào và như thế nào…

Và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tăng lên từng ngày.


Trở về trang chính Thư viện Bé tư duy.
Trở về Tủ sách Cộng đồng
Trở về Tủ sách Betuduy