Hiểu người khác qua tiếp xúc

Cuốn sách không chỉ hướng dẫn chúng ta bí quyết nhìn người, đoán biết tâm lý, thấu hiểu người khác; mà còn biết cách đối phó để tránh được những cạm bẫy trên đường đời.

Book Description

Từ một hành vi, cử chỉ có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương .

Từ cách trang điểm, chọn trang phục, đến phong cách đi đứng, ăn uống, hay sở thích của một người có thể đoán biết được tính cách của họ…

Cuốn sách không chỉ hướng dẫn chúng ta bí quyết nhìn người, đoán biết tâm lý, thấu hiểu người khác; mà còn biết cách đối phó để tránh được những cạm bẫy trên đường đời.

Rèn luyện được khả năng thấu hiểu tinh nhạy này, bạn sẽ nắm được thế chủ động, từ đó tự tin hơn trong mọi cuộc giao tiếp.


Trở về trang chính Thư viện Bé tư duy.
Trở về Tủ sách Cộng đồng
Trở về Tủ sách Betuduy