Học cách nói với con

Trong cuốn sách Học Cách Nói Với Con này, tác giả Tanith Carey đã trình bày những nghiên cứu mới nhất của mình, được thử nghiệm trực tiếp trong các trường học trên khắp thế giới về cách thức xã hội cạnh tranh đang làm thay đổi cuộc đời của con trẻ.

Book Description

Cha mẹ nào cũng đều dành rất niềm tin, kỳ vọng vào con cái của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào, cách hành xử, lời nói của cha mẹ cũng mang ý niệm tích cực tuyệt đối dành cho con cái. Con đường làm cha, làm mẹ vốn chưa bao giờ là dễ dàng cả, ranh giới giữa sự ủng hộ và ép buộc sẽ rất mong manh nếu như cha mẹ không khéo léo giải quyết các vấn đề.

Ở một mức độ nào đó, sự kỳ vọng của cha mẹ lại vô tình đẩy con cái mình vào tình thế quá nhiều cạnh tranh, khiến con cái mệt mỏi và áp lực.

Trong cuốn sách Học Cách Nói Với Con này, tác giả Tanith Carey đã trình bày những nghiên cứu mới nhất của mình, được thử nghiệm trực tiếp trong các trường học trên khắp thế giới về cách thức xã hội cạnh tranh đang làm thay đổi cuộc đời của con trẻ. Từ đó, rút ra được những bài học, kinh nghiệm quý báu để các bậc cha mẹ biết làm thế nào để tạo động lực đúng đắn cho con, để những hành động, lời nói thực sự là nguồn động viên, khích lệ lớn lao giúp con phát triển tự tin và toàn diện.


Trở về trang chính Thư viện Bé tư duy.
Trở về Tủ sách Cộng đồng
Trở về Tủ sách Betuduy