Trò chơi xác định kích thước lớn nhỏ

Yêu cầu: Bố mẹ tải file về, cắt ra và yêu cầu bé sắp xếp từ nhỏ tới lớn hoặc ngược lại.

Sắp xếp lớn dần - bướm


Sắp xếp lớn dần - chim


Sắp xếp lớn dần - gấu


Sắp xếp lớn dần - xe ô tô


Sắp xếp lớn dần


Bố mẹ tham khảo thêm tại:

Bài tập tư duy cho trẻ 3-4 tuổi.
Bài tập tư duy cho trẻ 4-5 tuổi.
Bài tập tư duy cho trẻ 5-6 tuổi.

Random Posts

Leave a Reply