Truyện tranh Cóc kiện trời

Bài viết liên quan:

Câu truyện cổ tích Cóc kiện trời

Tranh tô màu theo truyện cổ tích “Cóc kiện trời”


Cóc kiện trời là câu truyện cổ tích Việt Nam giải thích hiện tượng thiên nhiên mỗi khi Cóc nghiến răng thì trời mưa. Dân gian đã có câu: Con cóc là cậu ông trời / Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.


Bé tư duy - Cóc kiện trời
Bé tư duy - Cóc kiện trời 2

Bé tư duy - Cóc kiện trời 3
Bé tư duy - Cóc kiện trời 4
Bé tư duy - Cóc kiện trời 5
Bé tư duy - Cóc kiện trời 6
Bé tư duy - Cóc kiện trời 7
8

 


B
ố mẹ cho bé đọc thêm nhiều câu truyện tranh ý nghĩa về cuộc sống tại đây.

Random Posts

Leave a Reply