15 nội quy gia đình giúp trẻ tự giác và trưởng thành

Gia đình mà cũng cần xây dựng quy tắc ư? Tất nhiên là có rồi, nhưng ba mẹ phải nhớ, cần thực hiện mềm dẻo, cho trẻ tham gia vào việc xây dựng, tôn trọng ý kiến của trẻ và cùng thống nhất các nội quy nhé.

Leave a Reply