Bài tập rèn khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Những bài tập sau được thiết kế đơn giản, phù hợp với trẻ đã biết đọc được các từ sight words. Các bài tập này sẽ giúp trẻ đọc hiểu và suy luận.

Nếu bố mẹ nào chưa cho bé đọc sight words thì hãy quay lại bước 1, tìm đọc tài liệu mà Bé tư duy hướng dẫn nhé. Bạn có thể nhắn tin để hỏi tại Bé tư duy page.

Free reading passages designed to help beginning readers develop comprehension skills early in the process of learning to read.


Very First Reading Comprehension Passages ~ Designed to help students learn to answer text-based questions early in the process of learning to read. ($)


Very First Reading Comprehension Passages ~ Handy for use in reading groups, literacy centers, and/or for homework. Also available for Guided Reading Levels D, E, F, G/H and I/J. ($)


Toddler Worksheets Reading | Learning Printable


This reading comprehension product is great for Kindergarten or first graders. It helps teach children in reading and comprehension. You can use as a class time worksheet or homework. Preschool | Preschool Worksheets | Kindergarten | Kindergarten Worksheets | First Grade | First Grade Worksheets | Reading| Reading Comprehension | Reading Comprehension | Reading Comprehension Literacy Centers | Printables| Worksheets


I Can Read Simple Stories with CVC word families. Read the story, highlight the word family words, and complete the simple sentences. Great activity for building confidence for beginning and struggling readers.


Free Reading Comprehension is great for Kindergarten or first graders. It helps teach children in reading and comprehension. You can use as a class time worksheet or homework.  Kindergarten | Kindergarten Worksheets | First Grade | First Grade Worksheets | Reading | Reading Comprehension | Free Reading Comprehension Worksheets | Reading Comprehension Literacy Centers | Reading Comprehension Printable


Reading Comprehension Set 2 is great for Kindergarten or first graders. It helps teach children in reading and comprehension. You can use as a class time worksheet or homework. Preschool | Preschool Worksheets | Kindergarten | Kindergarten Worksheets | First Grade | First Grade Worksheets | Reading| Reading Comprehension | Reading Comprehension | Reading Comprehension Literacy Centers | Surfer Reading Comprehension


This reading comprehension product is great for Kindergarten or first graders. It helps teach children in reading and comprehension. You can use as a class time worksheet or homework.


Summer Bugs - Reading Comprehension: Who? What? Where? Fun short stories/sentences with related who? what? where? questions. Great for the end of the year or SUMMER SCHOOL lessons and SUMMER PRACTICE! $:


 

 

 

Tải thêm các bài tập tư duy tại Bài tập tư duy cho trẻ.

Random Posts

Leave a Reply