[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định thứ tự qua chuyện cả nhà ăn cơm

Mời bố mẹ cùng rèn luyện tư duy xác định thứ tự cho bé thông qua chuyện cả nhà ăn cơm nhé. Công việc nhỏ cho con ý nghĩa lớn.

Trước khi làm bài tập, bố mẹ hãy cho bé xem truyện tranh  “Kem & Tít: Để con làm cùng mẹ”   và khuyến khích bé tưởng tượng và kể một câu chuyện nhé.
Betuduy-don ban an

Ngoài ra, bố mẹ có thể cho con làm thêm các bài tập phát triển tư duy khác tại đây.

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply