[Bé 5-6 tuổi] Bài tập tìm bóng

Tim bong 6


Tim bong 7

Tìm hiểu thêm:

Bài tập tìm bóng cho trẻ 5-6 tuổi phần 1.

Bài tập tìm bóng các con vật cho trẻ 4-5 tuổi.

Bài tập tìm bóng đồ vật cho trẻ 4-5 tuổi.

Tim bong 9


Tim bong 10


Tim bong 11


Nguồn: Tổng hợp Internet.


Bố mẹ tải thêm nhiều bài tập tại:

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 3-4 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-5 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi tại nhà

Leave a Reply