[Bé 4-5 tuổi] Tổng hợp bài tập tìm bóng con vật – Animal shadow match

Bài viết tương tự: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Bài tập tìm bóng con vật sau giúp bé rèn luyện tư duy hào hứng, tự nhiên.


animal-shadow-match-worksheets-1


animal-shadow-match-worksheets-5

 


animal-shadow-match-worksheets-7


 

animal-shadow-match-worksheets-9


 

animal-shadow-match-worksheets-10


 

animal-shadow-match-worksheets-11


 

animal-shadow-match-worksheets-2


Bài viết tương tự: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-4 tuổi và 4-5 tuổi.

Nguồn: Tổng hợp

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.