Câu hỏi tư duy thứ tự về các chủ đề khác

Thông tin chi tiết:

Lưu ý:

Các bài tập tư duy thứ tự cho bé dưới đây đều có chung yêu cầu là “Nối hình ảnh với số thứ tự tương ứng hoặc Điền đúng số thứ tự vào ô trống””. Bé cần quan sát kỹ các bức tranh để chỉ ra thứ tự đúng.

Ba mẹ có thể gợi ý cho bé bằng cách nói: “Theo con hành động nào đầu tiên, tiếp theo là hành động nào, hành động nào cuối cùng”. Cuối cùng, ba mẹ có thể yêu cầu bé kể một câu chuyện từ các hình ảnh có trong bài tập nhé.

Tải bài tập tư duy bằng cách bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Tải bài tập tư duy bằng cách bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Tải bài tập tư duy bằng cách bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Xem thêm các bài tập khác tại:

1. Bài tập Toán tư duy cho bé 2 – 4 tuổi.
2. Bài tập Toán tư duy cho bé 3 – 7 tuổi.

Liên hệ:

Email: betuduy@gmail.com
Fanpage:https://www.facebook.com/betuduy

Xem thêm các bài tập khác tại: Tài liệu tư duy cho bé 3-7 tuổi

Random Posts