TÀI LIỆU

Liên hệ: Điện thoại/zalo 0944122255; https://www.facebook.com/betuduy/; betuduy@gmail.com

TÀI LIỆU MỚI

*MỚI*: Bé khéo tay – Cắt dán ghép hình sinh động
Số lượng: 20
Độ tuổi: 5-7 tuổi
Mã: BTDTL19

*MỚI*: Bé tinh mắt – Tìm điểm khác nhau
Số lượng: 30 bài
Độ tuổi: 4-7
Mã: BTDTL17

*MỚI*: Câu hỏi tư duy GIÁNG SINH VUI VẺ
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL18

*MỚI*: Bé khéo tay – Nối nét
Số lượng: 20 bài
Độ tuổi: 3-4
Mã: BTDTL15

*MỚI*: Christmas ABC Flascards
Số lượng: A-Z
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL16

CHO TRẺ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Tư duy hình học Mức 2
Số lượng: 60 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL04

Toán tư duy tổng hợp
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 5-7
Mã tài liệu: BTDTL10

Tư duy số học Mức 3: Bài tập kết hợp các con số
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 5-7
Mã: BTDTL09

BÀI TẬP TƯ DUY CHO TRẺ MẦM NON 3-6 TUỔI

Tư duy số học cho trẻ mầm non
Số lượng: 80 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã tài liệu: BTDTL01

Tư duy hình học cho trẻ mầm non
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã tài liệu: BTDTL02

Bài tập cộng trừ cơ bản
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL05

Bài tập so sánh cơ bản
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL06

Bài tập so sánh Mức 2
Số lượng: 50 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL07

Tư duy số học Mức 2: Học về số lớn
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL08

Trẻ học về vị trí và thời gian
Số lượng: 70 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã: BTDTL03

TRÒ CHƠI TƯ DUY

Trò chơi tư duy:
TÌM BÓNG
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7
Mã: BTDTL11

Trò chơi tư duy:
TÌM ĐƯỜNG
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7
Mã: BTDTL12

Trò chơi tư duy: 
TÔ MÀU TƯ DUY
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7 
Mã: BTDTL13

Trò chơi tư duy: 
VẼ HÌNH THEO NÉT
Số lượng: 200 mẫu
Độ tuổi: 4-8 
Mã: BTDTL14