Bài tập trắc nghiệm tư duy tổng hợp dành cho trẻ tiền tiểu học

Nếu bé chưa thành thạo về số học, bạn nên cho bé luyện tập các bài tập trong tài liệu tư duy “Đặt nền móng tư duy số học cho trẻ“.

Cách xem và tải tài liệu:

  • Bấm vào các liên kết tài liệu được đề cập dưới đây.
  • Đến trang tài liệu tương ứng, chọn các bài tập phù hợp và bấm chuột phải lưu lại.
  • Hoặc đăng ký nhận trọn bộ tài liệu theo liên kết dưới đây.

Bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.

Bấm chuột phải và lưu lại hoặc đăng ký nhận bản gốc.


Xem thêm: