Tài liệu tư duy cho trẻ tiền tiểu học (2 – 6 tuổi)

Cách xem và tải tài liệu:

  • Bấm vào tên các bộ tài liệu dưới đây.
  • Đến trang các tài liệu tương ứng, bấm chuột phải vào hình ảnh bài tập và lưu lại.
  • Hoặc đăng ký nhận bộ gốc theo liên kết đưới đây.

Bài tập đối chiếu
Bài tập cắt ghép
Mẹ và con và nơi ở
Tô màu hoàn thiện
Ghép hình nhớ số
Hình gì tiếp theo?
Trò chơi với dấu chấm
Hoàn thiện bức tranh

Khéo tay: Cắt dán
Câu đố Halloween
Nếp gấp ma thuật


XEM THÊM: