Làm quen với trò chơi tìm bóng để giúp bé rèn luyện tư duy

Lợi ích của trò chơi: Giúp trẻ tăng khả năng quan sát và tư duy nhận biết.

Lứa tuổi phù hợp: 2-4 tuổi.

Số lượng bài tập: 20 mẫu bài tập.

Cách thực hiện: Ba mẹ in ra cho bé làm. Bé dùng bút để đánh dấu và nối vào đúng bóng của các vật theo yêu cầu.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.


XEM THÊM: