Toán tư duy lớp 2

(Đang cập nhật ………………………………)

Cách xem và tải tài liệu

  1. Bấm vào tên từng tài liệu ở dưới để đi tới trang tải liệu mẫu.
  2. Tại trang tài liệu mẫu, bấm chuột phải vào hình ảnh bài tập và lưu lại.
  3. Hoặc đăng ký nhận bộ gốc theo liên kết phía dưới

3. Thành phần phép cộng/trừ
4. Phép cộng pv 20
5. Thêm bớt một số đơn vị
6. Phép trừ pv 20
7. Khối lượng, dung tích
8. Cộng phạm vi 100
9. Trừ phạm vi 100