Toán tư duy lớp 2 – Tia số, số liền trước, số liền sau

Cách xem và tải tài liệu

  1. Bấm vào các liên kết tài liệu dưới đây.
  2. Đi tới trang tài liệu tương ứng, bấmchuột phải vào từng ảnh tài liệu và chọn lưu lại.
  3. Hoặc đăng ký nhận bộ gốc theo liên kết phía dưới.

Các dạng bài tập

  1. Bài tập về tia số
  2. Chuỗi số, số liền trước, số liền sau
  3. Số đứng trước, số đứng sau, so sánh số
  4. Các bài tập nâng cao