Bài tập giúp bé tập dùng kéo rèn luyện đôi tay khéo léo

Lợi ích: Rèn cho bé sự khéo léo của đôi tay và tư duy nhận biết.

Cách dùng: In tài liệu và yêu cầu bé cắt theo các nét đứt có sẵn trong tài liệu.

Tài liệu rèn luyện khéo tay cho bé qua hoạt động cắt bằng kéo thuộc bộ: BÀI TẬP TƯ DUY CHO TRẺ 2-4 TUỔI.

Để tải bài tập, bạn có thể làm theo 2 cách sau:

  • Bấm vào từng bài tập, đến trang bài tập tương ứng chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.
Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải để lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.