Thử thách cho bé mầm non số 4

Mô tả: Mỗi bộ thử thách dành cho bé mầm non từ 4-6 tuổi gồm 10 tài liệu đa dạng nội dung giúp bé ôn tập các kiến thức tư duy tổng hợp. Trong 10 tài liệu cũng sẵn có tài liệu trò chơi tư duy để vừa học tư duy vừa tăng sự hào hứng cho bé.