Bé làm quen với mê cung

  • Lợi ích của trò chơi:

Rèn luyện khả năng quan sát, suy luận.

Giúp trẻ học tập vui vẻ, hào hứng.

  • Cách chơi:

Trẻ được yêu cầu dùng bút hoặc một đồ vật phù hợp bất kỳ di chuyển từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc mà không va phải vật cản.

Cách tải tài liệu

  • Bấm vào tên từng nhóm bài tập dưới đây.
  • Đến trang bài tập tương ứng, chọn bài tập phfu hợp và chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.
Bấm chuột phải vào bài tập và lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải vào bài tập và lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải vào bài tập và lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải vào bài tập và lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.

Bấm chuột phải vào bài tập và lưu lại hoặc Đăng ký nhận tài liệu gốc.


XEM THÊM: