Bài tập đối chiếu màu sắc giúp bé ghi nhớ và phân loại màu sắc

Thông tin chung

Lợi ích của bài tập: Giúp bé nhận biết và phân biệt các màu cơ bản một cách hào hứng và dễ nhớ.

Tài liệu thuộc bộ: BÀI TẬP TƯ DUY CHO TRẺ 2-4 TUỔI.

Cách tải tài liệu:

  • Bấm vào tên từng nhóm bài tập dưới đây.
  • Đến trang bài tập tương ứng, chọn bài tập phfu hợp và chọn “lưu lại” để lưu về.
  • Đăng ký nhận bài tập gốc theo liên kết dưới đây.