Cấu tạo cơ thể của con bướm – Butterfly Anatomy

Bố mẹ hãy giúp bé khám phá thế giới tuyệt vời qua bộ tranh “Cấu tạo cơ thể của con bướm” nhé. Bộ tranh gồm 2 phần:

Phần 1: Bộ sưu tập những con bướm tuyệt đẹp

Phần 2: Cấu tạo cơ thể của bướm


Chủ đề liên quan:

Bộ tranh về vòng đời của bướm

Bộ tranh khám phá thiên nhiên


ButterflyCollection

 


Có thể bố mẹ quan tâm: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-6 tuổi.ButterflyAnatomy


 

Chủ đề liên quan:

Bộ tranh về vòng đời của bướm

Bộ tranh khám phá thiên nhiên

Leave a Reply