Kem & Tít: Trời đẹp quá, cùng Kem chuẩn bị đi chơi nào

Hôm nay trời đẹp quá, Kem định ra ngoài chơi đây. Mời các bạn cùng xem tranh nhé.

Để bài học có hiệu quả nhất cho bé, bố mẹ hãy:

  • Cho con xem tranh và khuyến khích con kể 1 câu chuyện
  • Cho con làm bài tập xác định thứ tự việc đi giầy để ghi nhớ tại đây.
  • Cùng con thực hành ngay việc đi giầy.

Bé tư duy - Kem đi giày

Mời bố mẹ cho bé đọc thêm các câu chuyện của “Kem & Tít” tại đây.

Leave a Reply