[Bé 3-4 tuổi] Bài tập xác định thứ tự đi giầy

Mời bố mẹ cùng rèn luyện tư duy xác định thứ tự cho bé thông qua bài tập đi giầy nhé. Công việc nhỏ cho con ý nghĩa lớn.
Di giay

Ngoài ra, bố mẹ có thể cho con làm thêm các bài tập phát triển tư duy khác tại đây.

Leave a Reply