Gợi ý các hoạt động tương tác sau khi đọc sách Chú sâu háu ănCách tải tài liệu: Bạn có thể tải tài liệu tương tác với bé sau khi đọc xong câu chuyện Chú sâu háu ăn bằng 2 cách:

  1. Bấm chuột phải và từng tài liệu và chọn lưu về máy.
  2. Đăng ký nhận tài liệu gốc với Bé tư duy tại đây.

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bạn có thể mua bản đặc biệt sách Chú sâu háu ăn tại đây, bản sách thường tại đây.

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc

Bấm chuột phải và chọn lưu lại hoặc đăng ký nhận tài liệu gốc