Leaf printing - bé tư duy

In hình chiếc lá – Leaf printing

Leaf printing - bé tư duy


Mời bố mẹ và bé cùng khám phá thêm các hoạt động khác tại:

Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của cá”.
Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của kiến”.
Bộ tranh tô màu theo nội dung “Vòng đời của muỗi”.
Tranh tô màu theo hoạt động Bé cùng bố trồng cây.
Tranh tô màu theo truyện ngụ ngôn “Thỏ và rùa”.

Random Posts

Leave a Reply