Những câu nói ngộ nghĩnh – Khi con có râu

Một hôm thằng cháu 3 tuổi của nó thấy ba nó đứng cạo râu liền hỏi:
– Ba ơi, tại sao ba có râu mà con không có?
– Khi nào lớn lên,con sẽ có.
– Oh, vậy khi lớn lên con có râu giống ba, còn bạn gái con cũng có tí giống mẹ đúng không ba?
– …..

Random Posts

Leave a Reply