Thí nghiệm quả cam nổi hay chìm?

Thí nghiệm được thiết kế bằng tranh sẽ giúp cho bố mẹ in ra và dễ dàng về làm cùng bé. 

Bài viết liên quan: Kho thí nghiệm cho bé

Orangeexperiment - Thí nghiệm cho bé

Có thể mẹ quan tâm: Bài tập phát triển tư duy cho bé 3-6 tuổi.

http://betuduy.vn/

Random Posts

Leave a Reply